Byggeprosessen

Bygging med elementer gir en effektiv byggeprosess, der man får lukket bygget mot regn, snø og vind på kort tid. Med god logistikk reduseres også tiden for tørking av bygget, og arbeidet med å innrede kan starte kort tid etter at elementer er montert.

For den som jobber på byggeplassen blir det mindre behov for stillas, færre timer utendørs arbeid og mindre tunge løft på arbeidsplassen. Bruk av element bidrar kort sagt til å forenkle byggeprosessen for alle involverte.