Om Talgø Bygg

Talgø har vært leverandør av elementbygg helt siden 1970-tallet, og har med det lang erfaring og bred kompetanse som gir trygghet for våre kunder.

I 2017 flyttet elementavdelingen inn i nye og tidsriktige lokaler i Todalen, for en mer effektiv og fremtidsrettet produksjon. Med dette grepet fikk vi også økt vår produksjonskapasitet, i takt med en stadig økende etterspørsel etter elementbygg i markedet. Våre elementbygg velges ofte på prosjekter med høye krav til kvalitet, lite vedlikehold, lang levetid og der bærekraft er i fokus.

I 2021 ble elementavdelingen skilt ut som eget selskap, Talgø Bygg AS.

Les mer om historien til Talgø-konsernet