Støyskjerm i element

Støyskjerm

Utfordringer med støy gjør seg stadig mer gjeldende i det moderne samfunn, og det er et økende behov for skjerming mot lyd og visuell støy ved veganlegg, bolig- og industriområder.

Vi er en av landets ledende produsenter av støyskjerm, og har lang erfaring med prosjektering, produksjon og oppfølging av prefabrikkerte støyskjermer til ulike typer prosjekter. Vi tilbyr gode og stedstilpassede løsninger med tanke på størrelse, form, materialbruk og farge.

Våre støyskjermer leveres som prefabrikkerte elementer etter spesifikasjoner fra byggherre og entreprenør. Prefabrikkerte støyskjermer gir rask og kostnadseffektiv montering, økt kvalitetskontroll, høy grad av nøyaktighet og lite administrasjon på byggeplass.

Reflekterende eller absorberende støyskjerm

Støyskjermer kan deles inn i to ulike kategorier: reflekterende og absorberende. Ulike materialer og ulik utforming gir ulik effekt på lydens bevegelser.

Standard leveranse av støyskjerm

Våre støyskjermer leveres som standard med dekkbord til søyle, beslag til toppbord og toppbord. De fleste støyskjermer leveres i 2 – 4 meter bredde og 2 – 3 meter høyde.

Støyskjerm i MøreRoyal®

Våre støyskjermer leveres som standard med MøreRoyal® kledning.

Fordeler med støyskjerm i MøreRoyal®

 • Førstesortert trelast
 • Formstabile materialer
 • Lang holdbarhet
 • Ekstremt råtebestandig – 50 års råtegaranti
 • Lite og enkelt vedlikehold
 • Miljøvennlige materialer

Valgmuligheter innen MøreRoyal®

 • Liggende eller stående kledning
 • 5 typer kledning: fas, tett, rett, dobbelfals eller fuge
 • 5 ulike farger: grå, brun, natur (gråner naturlig), setersvart, oker

Andre materialvalg

Støyskjerm kan også leveres med CU, malt kledning eller med andre materialer.

Glassfelt

Glassfelt kan leveres som tilvalg på både reflekterende og absorberende støyskjermer. Glassfelt leveres som deler av element, eller som hele elementer. Hele elementer velges ofte der det stilles høyere krav til utsyn, som f.eks. ved boligfelt.

Leveringstid på støyskjerm

Leveringstid er normalt 6-10 uker.

Innfesting av støyskjerm

Elementene plasseres normalt mellom HEA/HEB søyler, med søyleavstand på 2 – 4 meter.

Leveranse av støyskjerm på byggeplass

Støyskjermene leveres som standard i pakker på 5-8 elementer, med løftestropper i øvre kant. I de tilfeller hvor støyskjermene leveres med kranbil kan montasje skje direkte, noe som vil være tids- og kostnadsbesparende for utbygger

Montering av støyskjerm

Vi tilbyr montering på forespørsel, både kraning og ferdig montert støyskjerm. Ferdig montert støyskjerm inkluderer grunnarbeid, fundamentering, søyler og ferdigstillelse. Komplett montering tilbys i samarbeid med Moss Entreprenør.

Støyskjerm og lydreduksjon

Hvilken støydempende effekt man kan forvente vil variere med materiale, konstruksjon, høyde, plassering og vedlikehold. En støyskjerm har som hovedregel best effekt når den plasseres nærmest mulig støykilden. Spør oss om våre lydberegninger.

Vi kan utføre lydberegninger for det enkelte prosjekt på forespørsel.

Støyskjerm og miljø

MøreRoyal® er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECO-product. PEFC®-sertifikat dokumenterer bruk av bærekraftig råstoff og materialene innehar miljødeklarasjonen EPD. MøreRoyal® er dermed noe av det mest miljøvennlige du kan velge på støyskjerm.

Les mer om MøreRoyal® og miljø her

Vi kan også levere støyskjerm med andre materialer, tilpasset hvert enkelt prosjekt. Ta kontakt for ytterligere informasjon om hvilke valgmuligheter som finnes.

Våre støyskjermer

Hvorfor velge MøreRoyal?

 • Minimalt vedlikehold

  MøreRoyal er ferdig behandlede materialer klare til bruk, og krever lite og enkelt vedlikehold over tid

 • Kun det beste er godt nok

  For å bli et MøreRoyal-produkt må materialet gjennom egne sorteringskrav for å sikre god kvalitet

 • Garanti mot råte

  Trelast som er vedlikeholdt og montert etter anvisning er dekket av en 50 års garanti