Leveranser og tjenester

Bygg levert som ferdige element blir mer og mer vanlig i dagens marked. En av hovedårsakene til det er at byggetiden reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonell bygging, og at man får en langt mer forutsigbar og kontrollert byggeprosess. Vi vet at trygghet er viktig for våre kunder, både på privat- og proffmarkedet, og vi følger derfor alle våre pågående prosjekter tett, helt fra prosjektering til produksjon og frem til bygget står ferdig.

Talgø Bygg leverer prefabrikerte element i følgende kategorier:

 • Støyskjerm
 • Fasadeelement
 • Fjøs og driftsbygninger
 • Redskapshus
 • Busskur
 • Hus og hytter
 • Prosjekt

Leveransene kan leveres med ulik ferdigstillingsgrad:

 • Enkeltelementer (for vegg, bærevegg, etasjeskille, tak, rekkverk, balkong osv.)
 • Komplett byggesett
 • Komplett råbygg
 • Skreddersydd leveranse etter avtale

Hva består et element vanligvis av?

Utvendige vegger: Leveres normalt ferdig med vindtetting, kledning i MøreRoyal® og innsatte vinduer.

Innvendige vegger: Leveres i åpent bindingsverk.

Etasjeskiller: Leveres som bjelkelag med påmontert gulvsponplate.

For mer informasjon, les mer under hver enkelt produktkategori.

Alle våre prosjekter starter med prosjektering, og gjennomtenkt og helhetlig prosjektering er avgjørende for et godt sluttresultat. Elementer i vår fabrikk blir prosjektert og planlagt av våre egne, erfarne medarbeidere som også følger selve produksjonsprosessen fra start til mål.

Produksjonen av elementene foregår innendørs i moderne produksjonslokaler og i et optimalt miljø, noe som sikrer rasjonelle arbeidsprosesser og høy kvalitet på elementene. Elementproduksjon kan foregå parallelt med andre byggeprosesser, som for eksempel betongarbeid, for å effektivisere og korte ned byggetiden ytterligere. Vi tilbyr montering på forespørsel, både kraning og fiks, ferdig bygg.