Miljø

MøreRoyal – et miljøvennlig og bærekraftig valg

MøreRoyal har gjennom årene blitt sertifisert og vurdert fra råstoff til ferdig bygg med gode score i alle ledd. Produktet blir produsert av nordisk bærekraftig skog, selve produksjonsprosessen har lite utslipp, produktet har egenskaper som gir lang levetid og har ingen farlig avfall eller forurensing ut i naturen. Alt dette gjør at MøreRoyal er et miljøvennlig og trygt valg både i dag og for fremtiden.

Les mer om MøreRoyal og miljø

Elementbygg – et bærekraftig tiltak

Å bygge med prefabrikerte elementer er et bærekraftig tiltak i seg selv. Ved bruk av elementer reduseres materialsvinn til et minimum, man får en langt mer effektiv avfallshåndtering og kortere byggetid bidrar til at miljøbelastningen totalt sett blir mindre.