5 fordeler ved å bruke elementer på byggeplass

Prefabrikkerte fasadeelementer gir store fordeler i omfattende byggeprosesser, noe som gjør at stadig flere velger fasadeelement på større bygg over flere etasjer. Men hvilke fordeler oppnår man på selve byggeplassen?

Fasadelement monteres
Foto: HENT // Campus Ås

1. Transport

Elementer i tre er lette, og kan transporteres raskt og kostnadseffektivt. På byggeplassen reduseres antall leveranser, som følge av at mange små leveranser erstattes av en større. Antall kontaktpunkter vil også bli redusert, når elementene leveres av en sentral leverandør. Samtidig blir det mindre behov for å koordinere og transportere materialer inne på selve på anleggsområdet.

2. HMS

Når antall leveranser på en byggeplass reduseres, øker også trafikksikkerheten som en naturlig konsekvens av dette. Jo mindre behov for tung anleggstrafikk på et område, jo bedre sikkerhet både for de som jobber på anlegget, og for besøkende.
At elementer kan monteres raskt og effektivt påvirker også et byggeprosjekts HMS på en positiv måte. Siden elementene leveres ferdig produsert, reduseres for eksempel tiden en bruker stillas. I tillegg blir bygget lukket på et tidlig tidspunkt, noe som medfører mindre tid eksponert for vær og vind. En annen fordel ved at bygget raskt blir tett og tørt, er at risikoen for fuktskader, mugg og sopp i bygget reduseres.

3. Styring

Jo færre leveranser på en byggeplass, jo mindre administrasjon og jo bedre kontroll. Man kan allerede i tidlig fase definere når elementene skal ankomme byggeplass, slik at elementene leveres «just in time», uten unødvendig håndtering og mellomlagring. I de tilfeller hvor elementene leveres med kranbil kan montasje skje direkte, noe som vil være tids- og kostnadsbesparende for utbygger. Med bruk av elementer blir det enkelt sagt lettere å holde tidsplanen.

4. Avfall

Byggenæringen produserer over 1,5 millioner tonn byggeavfall årlig, noe som totalt sett utgjør en stor miljøbelastning. Når elementer produseres under kontrollerte forhold på en fabrikk, oppnår man maksimal utnyttelse av materialene og bedre kvalitet på sluttresultatet. Samtidig vil bruk av elementer medføre at kapp, svinn og avfallshåndtering på byggeplass reduseres betraktelig. Bruk av elementer kan dermed være et viktig tiltak for å oppnå en så miljøvennlig byggeprosess som mulig, og kan være et viktig og riktig grep på vegen mot miljøsertifisering av et bygg.

5. Byggetid

Elementer i tre er store, men lette, og krever liten håndtering etter ankomst byggeplass. Med elementer går det nemlig raskt å få elementene på plass på fasaden, og byggetiden komprimeres betraktelig. For ekstra hurtig montasje heises elementene direkte på plass med kranbil. Et prosjekt hvor man kan korte ned byggetiden har en rekke fordeler, som f.eks. mindre transport, reduksjon av byggekostnad og kortere tid fra oppstart til bygget står klart til bruk. I bynære strøk vil reduksjon av støy i form av en mer komprimert byggeperiode også være viktig, med tanke på å skåne nærområdet mest mulig.

Campus Ås
Foto: HENT // Campus Ås

Les mer om fasade- og innfyllingselementer fra Talgø BYGG.