7 tips til deg som skal bygge fjøs

Talgø bygger både fjøs og andre driftsbygninger i tre etter kundens spesifikasjoner. Bygg i tre gir godt inneklima og god isolering, noe som bidrar til økt trivsel for både folk og dyr. Går du med planer om å bygge fjøs? Les våre 7 tips, og vipps er du et lite skritt nærmere å realisere drømmen.

TIPS 1: Velg riktig samarbeidspartner

Å bygge nytt fjøs kan være både skremmende og spennende. Det er ingen tvil om at det er snakk om en stor investering, og de avgjørelser man tar nå vil få konsekvenser for driften i mange år fremover. Da kan det være lurt å ha med seg en trygg partner på vegen, en partner med lang erfaring og som kan bistå med sikker veiledning fra start til mål. Bruk derfor tid på å finne den leverandøren som du føler vil lose deg gjennom prosessen på en best mulig måte.

TIPS 2: Vurder prefabrikerte elementer

Stadig flere velger å bygge fjøs med prefabrikerte elementer, og det er mange gode grunner til det. For det første kortes byggetiden betraktelig ned, og når elementene er levert på byggeplassen går selve monteringen raskt og effektivt. Slik får man også lukket bygget i løpet av kort tid, og kan jobbe beskyttet fra vær og vind. Elementene prefabrikeres i moderne fabrikklokaler, noe som både sikrer høy kvalitet og rasjonell produksjon. Samtidig får man full kontroll på fremdrift og vareleveranse, og kan minimere administrasjonen på byggeplass. Når man skal bygge nytt er det selvsagt helt avgjørende med en sunn økonomi, og velger man elementbygg er man sikret et oversiktlig og forutsigbart kostnadsbilde.

Se vår video om elementbygg

TIPS 3: Bygg i tre

Siden tre er lettere enn betong og stål, vil bygging i tre medføre at selve bygget blir vesentlig lettere, og man kan redusere betongbehovet ved fundamentering. Samtidig vil et fjøs i tre gi et godt inneklima for dyrene, spesielt med tanke på støyreduksjon. Tre som materiale virker nemlig dempende på lyd, noe som gir rolige dyr. Dette er igjen positivt for dyrehelse og produktivitet. Spesielt konstruksjoner i massivtre er velegnet dersom man ønsker å redusere lyd. En overflate i tre avgir også lite støv til luften, og den binder ikke mer støv enn andre materialer. Det blir heller ikke kondens inne i et bygg av tre, da tre har stor evne til å lagre og transportere fuktighet*. Bygger du fjøs i tre kan du dermed være trygg på at både to- og firbeinte vil trives godt.

*trefokus.no – landbruksbygg

TIPS 4: Velg kvalitet – og reduser tid brukt på vedlikehold

Talgø bruker MøreRoyal® kledning som standard i våre landbruksbygg, en kledning som både er miljøvennlig og vedlikeholdsvennlig. MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig behandlede materialer klare for montering. Materialene er dobbeltbehandlet – både trykkimpregnert og kokt i olje under vakuum. Dette gir dem unike egenskaper som mindre vridning, krymping, svelling, sprekking og flising. I tillegg har materialene svært lang holdbarhet og 50 års råtegaranti, noe som kommer godt med i et stadig mer fuktig, nordisk klima. Siden vedlikeholdsintervallene er lange gir MøreRoyal® også et svært godt langtidsregnskap.

Les mer om MøreRoyal® her

TIPS 5: Velg norskprodusert

Talgø har vært leverandør av elementbygg helt siden 1970-tallet, og har med det lang erfaring og bred kompetanse som gir trygghet for våre kunder. I 2017 flyttet elementavdelingen inn i nye og tidsriktige lokaler i Todalen på Nordmøre, for en mer effektiv og fremtidsrettet produksjon. Med dette grepet fikk vi også økt vår produksjonskapasitet, i takt med en stadig økende etterspørsel etter elementbygg i markedet.

TIPS 6: Tenk gjerne kreativt

Husk at elementbygg kan varieres i det uendelige. Skal du først bygge et fjøs kan det lett kombineres med for eksempel redskapshus eller gårdsbutikk. Vi setter sammen bygget på den måten som du anser som mest optimal ut fra dine behov. Vi rådgir deg alltid undervegs i prosessen og blir gjerne med på befaring for å diskutere mulighetene som finnes hos akkurat deg.

TIPS 7: Miljø

Miljøvennlige bygg er et viktig tiltak for et mer bærekraftig samfunn. Fjøs og driftsbygninger bygd med elementer i tre er miljøvennlig både med tanke på materialvalg og byggeteknikk. Tre er en fornybar ressurs, bruk av tre reduserer CO2-utslippene og restavfallet fra bygging eller riving er ikke klimaskadelig. Ved å bygge med elementer reduseres også svinn til et minimum, og avfallshåndtering på byggeplass reduseres. Å bygge med element er dermed en grønn og klimavennlig løsning.

Les mer om MøreRoyal® og miljø her

Vil du vite mer om fjøs og driftsbygninger fra Talgø?

Gjennom hele Norges historie har tre vært det tradisjonelle og dominerende byggematerialet. Med tanke på den positive innvirkningen bygg i tre har på inneklima og trivsel, er det lett å forstå at mange fortsatt ønsker å sette opp sine landbruksbygg i tre.

Les mer om fjøs og driftsbygninger her

Se våre referanseprosjekter innen fjøs og driftsbygninger

Lykke til med ditt nye fjøs!


Leveringstid er normalt 12-15 uker.
Eksakt leveringstid vil avhenge av omfanget på prosjektet og vår produksjonskapasitet.

Kontakt oss for mer informasjon om fjøs og driftsbygninger.