Bygg grønnere med elementer i tre

Vi kan like gjerne innrømme det. Bygg- og anleggsbransjen står hvert år bak en anselig andel av norske klimautslipp, samtidig som energibruken i selve bygningene står for ca. 40% av energiforbruket her til lands. Samtidig gjennomgår samfunnet vi lever i en rivende utvikling, og det er kontinuerlig etterspørsel etter nye bygg, både hos private, hos næringslivet og hos det offentlige. Hvert prosjekt representerer en viss andel klimautslipp, og ved å gjøre bevisste grep kan mengden CO2-utslipp reduseres. Ett av disse grepene er bruk av elementer i tre.

Damlia prosjekt
Damlia // Foto: Lediard foto AS

Hvordan bidrar elementer i tre til grønnere bygg?

1. Høy kvalitet

Elementer som prefabrikeres under kontrollerte forhold på en fabrikk gir sluttprodukt av høy kvalitet. Våre elementer produseres av fagfolk med lang erfaring i tømreryrket, og i henhold til gjeldende forskrifter (TEK 17). Produksjonen følges tett med løpende kvalitetskontroller, hele vegen fra planlegging til ferdig element. Slik kan du være trygg på at de ferdige modulene holder høy håndverksmessig kvalitet, og at de leveres i tråd med ønskede spesifikasjoner.

2. Mindre avfall

Totalt sett utgjør avfall fra bygg- og anleggsnæringen en stor miljøbelastning, og bruk av elementer har en positiv effekt på denne avfallsmengden. Elementproduksjon sikrer nemlig maksimal utnyttelse av materialene i selve produksjonsprosessen, og slik kan svinn reduseres til et minimum. Siden elementene leveres klare for montasje på byggeplass vil man også på anleggsområdet erfare at det blir mindre kapp og svinn, og at behovet for avfallshåndtering reduseres.

3. Mindre transport

Ved å erstatte plassbygging med elementproduksjon reduseres det totale transportbehovet til og fra byggeplass. Alle elementer prefabrikeres og leveres fra en enkelt leverandør, klare for direkte montasje på anleggsområdet. Samtidig gir materialer i tre også klimafordeler under selve transporten, da de er lette og det kan transporteres mer materiale pr. leveranse. Siden elementene kan leveres etter «just in time»-prinsippet er det heller ikke behov for mellomlagring, og behovet for interntransport reduseres som en naturlig konsekvens.

4. Mindre ressursbehov på byggeplass

Når elementer leveres for direkte montasje på byggeplass vil ressursbehovet på selve anleggsområdet også kunne reduseres. Eksempler på dette er redusert behov for lagringsplass for materialer. Med god ressursstyring kan man også redusere antall arbeidere og tiden de bruker ute på byggeplass. Med færre arbeidere på byggeplass reduseres også behovet for rigg, brakker og parkeringsplasser tilsvarende.

Les vår artikkel: 5 fordeler ved å bruke elementer på byggeplass

5. Miljøvennlig bruk av tre

Valg av materialer i et bygg er selvsagt også av betydning når det gjelder CO2-utslipp og endelig klimaavtrykk. Fordi tre binder karbon kan produkter av tre bidra til å redusere CO2-utslippene. Bruk av materialer av tre gir generelt sett lav miljøbelastning, da de fremstilles på en ressurseffektiv måte, med høy andel av klimavennlig energi i produksjonen. Tre brukes derfor gjerne for å erstatte produkter som avgir langt mer CO2 i produksjonsprosessen. En viktig forutsetning for at trelast skal ansees som bærekraftig er imidlertid at råstoffet kommer fra sertifisert skog.

6. Miljøsertifiserte materialer

Forlenges et treprodukts levetid, binder det ganske enkelt mer CO2. Som standard leveres våre elementer med MøreRoyal® kledning, vedlikeholdsvennlige materialer med lang holdbarhet. Det skal være en trygghet å vite at MøreRoyal® kommer med hele 50 års råtegaranti, og at materialene er miljøsertifisert «fra vugge til grav», helt fra det PEFC®-sertifiserte råstoffet og hele vegen gjennom produktets livssyklus.

Les mer om MøreRoyal® og miljø

7. Materialer med «evig liv»

Som fornybar ressurs kan skog og tre brukes «i det uendelige», så lenge man forvalter ressursene på en bærekraftig måte. Tre som materiale kan også resirkuleres, og brukes da gjerne til energi, slik at den totale mengden fossil energi reduseres. Men resirkulering av materialer begrenser seg ikke kun til energigjenvinning. Det kan også være aktuelt å gjenbruke materialer helt eller delvis, et grunnleggende prinsipp i en sirkulær økonomi.
Hvilke prosjekter kan bruke prefabrikerte elementer?
Har du tenkt over at alle byggeprosjekter har et «elementpotensiale», hvor det kan være både praktisk og rasjonelt å bygge med elementer? Ta kontakt med oss angående ditt prosjekt, så vil våre erfarne medarbeidere komme med forslag til hvordan vi best kan bistå. Sammen kan vi bidra til reduksjon i CO2-utslipp og ta nok et steg på vegen mot nasjonale klimamål.

Fortsatt usikker?
Les vår artikkel: 8 gode grunner til å bygge med fasadeelementer

Fakta om Talgø Bygg

  • Elementleverandør siden 1970-tallet
  • Produserer elementer i Todalen i Surnadal Kommune på Nordmøre
  • Leverer prefabrikerte elementer til større byggeprosjekter over hele landet
  • Topp moderne produksjonsutstyr og produksjonslokaler
  • Leverer som standard elementer med MøreRoyal® – dobbeltbehandlet kledning i tre
  • Elementer leveres direkte til byggeplass for rask montasje og en mer effektiv byggeprosess

Kontakt oss

Du når oss enkelt på telefon 71 65 80 00, eller ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Kilder: tekna.no / trefokus.no