Stadig flere velger å bygge landsbruksbygg i tre

I 2020 valgte et økende antall bønder å satse på miljø- og klimavennlige driftsbygninger i tre, viser ferske tall fra Innovasjon Norge. Ved jordbruksforhandlingene i 2019 ble det nemlig vedtatt å innføre en ekstraordinær støtteordning som premierer bruken av tre som byggemateriale, og i fjor fikk 140 bønder til sammen tildelt 33,6 millioner i ekstra investeringstilskudd.

Svein Sylte - Kyllingfjøs - Foto Lediard
Kyllingfjøs – Foto: Lediard Foto AS

Hvorfor velger stadig flere landbruksbygg i tre?

Erik Steine fra Heidal i Sel kommune er en av bøndene som har valgt å benytte seg av den omtalte støtteordningen, og som valgte å investere i en ny driftsbygning for 50 ammekyr i 2020.

– Hensynet til eksisterende bygningskultur i Heidal, klima- og miljø og den ekstra støtten ble avgjørende for valg av bygningsmateriale til driftsbygningen, uttaler Steine i et intervju med Innovasjon Norge.

1. Bygningskultur

Gjennom hele Norges historie har tre vært det tradisjonelle og dominerende byggematerialet. For mange er det også viktig å ta vare på den lokale bygningskulturen i lokalområdet, og bygge i tråd med gjeldende byggeskikk. Å bygge tradisjonelt er ikke til hinder for å velge fremtidsrettede og innovative løsninger som sikrer en effektiv drift.

2. Klima og miljø

Miljøvennlige bygg er et viktig tiltak for et mer bærekraftig samfunn. Fjøs og driftsbygninger bygd med elementer i tre er miljøvennlig både med tanke på materialvalg og byggeteknikk. Tre er en fornybar ressurs, bruk av tre reduserer CO2-utslippene og restavfallet fra bygging eller riving er ikke klimaskadelig.

3. Dyrevelferd

Et fjøs i tre gi et godt inneklima for dyrene, spesielt med tanke på støyreduksjon. Tre som materiale virker nemlig dempende på lyd, noe som gir rolige dyr. Dette er igjen positivt for dyrehelse og produktivitet. Bygger du fjøs i tre kan du være trygg på at både to- og firbeinte vil trives godt.

– Dyrene virker svært tilfredse, og arbeidsdagen er bedre og mer lystbetont, sier Steine. I nyttårshelgen ble fødebingen innviet med tvillingfødsel, og kalvene og mora koste seg i den nye barselavdelingen i bygget.

4. Ekstra støtte til landbruksbygg i tre

Skal du investere i fjøs eller driftsbygning de kommende årene vil det være ekstra gunstig å velge å bygge i tre. For 2020-2022 er nemlig tilskuddsordningen til landbruket endret, slik at bygg i tre kan få inntil 400 000 kroner i økte tilskudd. Bakgrunnen er et ønske om å stimulere til økt bruk av klima- og miljøvennlige byggematerialer i landbruket.

Les vår artikkel om økte tilskudd til bygg i tre i landbruket

Talgø bygger både fjøs og andre driftsbygninger i tre etter kundens spesifikasjoner. Bygg i tre gir godt inneklima og god isolering, noe som bidrar til økt trivsel for både folk og dyr. Går du med planer om å bygge fjøs? Les våre 7 tips, og vipps er du et lite skritt nærmere å realisere drømmen.

Les våre 7 tips til deg som skal bygge fjøs

Innovasjon Norge fornøyde med utviklingen

Innovasjon Norge har som overordnet mål at de prosjektene som mottar støtte fra dem skal bli mer klima- og miljøvennlige, og bidra på vegen mot et mer bærekraftig samfunn. I så måte er den nye støtteordningen til landbruket et viktig steg på vegen, og av avgjørende betydning for å få med seg landbruket som næring.

– Dette er svært gledelige og oppløftende tall, og viser at de bøndene som nå satser og investerer i landbruket tar klimautfordringene på alvor, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Flere applauderer økt bruk av tre i landbruket

Også Norges Skogeierforbund applauderer utviklingen, der stadig flere velger nettopp tre som foretrukket bygningsmateriale innen landbruket.

– At fjøs- og driftsbygninger blir bygget i tre burde være helt opplagt, uttaler Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Likevel har det ikke vært slik på flere tiår, og derfor er utviklingen ekstra gledelig. Tre er regnet som et utmerket byggemateriale, som bidrar til godt klima, både inne og ute. Å bruke tre i egne bygg er dessuten viktig for troverdigheten til næringen, som selv skal fremme tre som fremtidens byggemateriale.

Tallenes tale

I 2020 ble det tildelt 33,6 millioner i ekstra investeringstilskudd til bygg i tre. Disse utbetalingene kommer i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet til driftsbygninger fra Innovasjon Norge.

De tre fylkene som fikk mest tilskudd i 2020:

  1. Innlandet: 34 prosjekter og 10,1 millioner kroner i ekstra tilskudd.
  2. Trøndelag: 21 prosjekter og 5,6 millioner kroner i ekstra tilskudd.
  3. Vestland: 20 prosjekter og 5 millioner kroner i ekstra tilskudd.

Prosjektene fordeler seg slik:

  1. Melkeproduksjon: 63 prosjekter
  2. Ammekuproduksjon: 37 prosjekter
  3. Sauehold / Korntørking: 12 prosjekter

Les mer om utviklingen for landbruksbygg i tre hos Innovasjon Norge

Kilder: Innovasjon Norge