Campus Ås – med fasadeelementer i MøreRoyal®

I 2020 ferdigstilles den største samlede utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren i Norge noensinne. Når den nye Veterinærhøyskolen står ferdig, vil Campus Ås bli Norges største, tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap med mer enn 1600 ansatte og studenter. Det er Statsbygg som står bak utbyggingen på hele 63.000 kvadratmeter, når Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal flyttes fra Oslo og samlokaliseres på Ås. Det nye bygget består av totalt åtte sammenknyttede bygninger med tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine, samt spesialarealer som kompliserte laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier. Talgø MøreTre AS har levert fasadeelementer i MøreRoyal® til fellesbygget på Campus Ås, hvor HENT er totalentreprenør.

Om prosjektet

Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt. Fellesbygget på Campus Ås, også kalt bikuben, vil fungere som en del av det nye Veterinærbygget når det står ferdig til semesterstart i 2020, og skal fylles med summende og yrende studentliv. Målet er at bygget på 2100 kvadratmeter skal oppleves som en naturlig inngangsportal til hele Campus Ås, og som et bindeledd mellom det nye Veterinærbygget og den gamle, ærverdige Urbygningen på NMBU. Fellesbygget vil bli et sentralt samlingspunkt for både studenter, ansatte og besøkende, og inneholder blant annet kantine og bibliotek.

Prosjektleder i Statsbygg, Erik Antonsen, uttaler at de har hatt høye miljøambisjoner for Fellesbygget. «Bygningen skal være passivhus oppvarmet av Co2-nøytral fjernvarme og vi vil bruke mye treverk, både innvendig og utvendig. Bærende konstruksjoner over bakken vil være i limtre og utvendig skal bygningen kles med vedlikeholdsvennlig kledning med lang holdbarhet».

Planene for prosjektet har tatt form med sterk brukerinvolvering, og Fellesbygget består av fleksible romløsninger som skal gi mulighet for ulike former for aktivitet, hele døgnet, gjennom alle sesonger og året rundt. Det er Fabel Arkitekter og Henning Larsen Architects som står bak konseptet, med HENT som totalentreprenør og Statsbygg som byggherre, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det er trekledningen i MøreRoyal® som skiller Fellesbygget fra de øvrige bygningene på NMBU, og denne ble levert som ferdige fasadeelementer for rask og effektiv montering.

Vi takker HENT for oppdraget og godt samarbeid, og håper både ansatte, studenter og besøkende vil trives godt.

Talgø MøreTre AS har levert fasadeelement med MøreRoyal® kledning til Fellesbygget på Ås.

Les mer om fasadeelement i MøreRoyal® her.

Les mer om prosjektet Campus Ås

Kilder: statsbygg.no