Forskjellen mellom absorberende og reflekterende støyskjermer

Støyskjerming er et viktig tiltak for å redusere støybelastning ved veganlegg, industri- og boligområder. For at støydempingen skal fungere best mulig og gi ønsket uttrykk i terrenget er det avgjørende med stedstilpassede løsninger med tanke på størrelse, form, materialbruk og farge. Talgø er en av landets ledende leverandører av støyskjermer i tre, og har lang erfaring med å utarbeide løsninger tilpasset entreprenørenes spesifikke behov.

Støyskjermer kan deles inn i to hovedkategorier; absorberende og reflekterende. En absorberende og en reflekterende støyskjerm vil bli bygd opp av ulike materialer og ha ulik utforming, noe som innebærer at lyden vil bevege seg på ulike måter alt etter hvilken type støyskjerm man velger.

Absorberende eller reflekterende støyskjerm?

En støyskjerm er enkelt forklart et fysisk skille mellom en støykilde og området som skal skjermes mot støy. Talgø produserer to ulike typer støyskjermer i tre, absorberende støyskjermer hvor lyden fanges inn, og reflekterende støyskjermer hvor lyden kastes tilbake.

Se vår video som viser forskjellen mellom absorberende og reflekterende støyskjermer

Hva er en absorberende støyskjerm?

Støyskjerm i element

En absorberende støyskjerm vil ha en ujevn eller porøs overflate, og fanger opp lyden i stedet for å sende den tilbake mot støykilden. Returstøyen fra en absorberende støyskjerm vil derfor være minimal. For å oppnå en absorberende effekt må støyskjermen være delvis åpen på den ene siden, og bak støymattene må det være tett vegg. Absorberende støyskjermer benyttes gjerne der det er behov for støyskjerming på kun én side av en støykilde.

Vi kan levere tilpassede modeller på forespørsel.

Alle våre absorberende støyskjermer kan kombineres med glassfelt.

Tekniske spesifikasjoner:

En absorberende støyskjerm leveres som standard med følgende oppbygning:

  • Ramme i 73-148 mm
  • MøreRoyal® kledning med spalteåpninger på ca. 4-6 cm
  • Absorberende materiale som Treulitt, Rockwool eller lignende bak kledning

Hva er en reflekterende støyskjerm?

Støyskjerm i element

En reflekterende støyskjerm vil ha en eller to tette vegger av glatte eller harde materialer, og sender støyen tilbake mot støykilden.

Dersom det skal monteres støyskjerm på kun én side av en støykilde er det viktig å undersøke retningen på den reflekterte lyden. Ved å skråstille skjermene kan den reflekterte lyden ledes i den retningen man ønsker. Skråstilling utover fører til at støyen vil reflekteres i en høyere bane, mens skråstilling innover leder mye av støyen tilbake mot kilden. Skråstilling innover er mest aktuelt ved bygging av parallelle støyskjermer.

Vi kan levere tilpassede modeller på forespørsel.

Alle våre reflekterende støyskjermer kan kombineres med glassfelt.

Tekniske spesifikasjoner:

En reflekterende støyskjerm leveres som standard med følgende oppbygning:

  • Ramme i 73-148 mm
  • MøreRoyal® kledning
  • Tett kledning på en eller to sider

Både våre absorberende og reflekterende støyskjermer leveres som prefabrikkerte elementer etter spesifikasjoner fra byggherre og entreprenør. Prefabrikkerte støyskjermer gir rask og kostnadseffektiv produksjon og montering, høy kvalitet på sluttproduktet og lite administrasjon på byggeplass.

Tilpasning til terreng og miljø

Det er viktig å ta hensyn til området skjermen skal plasseres i ved utforming av støyskjermene. Det stilles ulike krav til støyskjermer som strekker seg over lange distanser ved veg- eller jernbane, og til støyskjermer som skal plasseres i tettbygde strøk. Formålet til en støyskjerm er å skjerme både fysisk og visuell støy, og utbygger ønsker vanligvis at støyskjermene skal gli mest mulig ubemerket inn i omgivelsene.

Hvilke materialer man velger og hvordan man utformer støyskjermen vil ha stor betydning for hvordan støyskjermen oppfattes i terrenget. For eksempel kan liggende panel redusere inntrykket av høyde, men kan samtidig oppleves fremmedartet i f.eks. kupert terreng. Bruk av farger er et annet grep som kan bidra til å fremheve eller anonymisere en støyskjerm, og det er vanlig å velge nøytrale farger som demper inntrykket.

Leveringstid er normalt 6-10 uker.

Kontakt oss for mer informasjon om støyskjerm