Kyllinghus i MøreRoyal – et bidrag til forskning på økologisk kyllinghold

Norsk Senter for økologisk landbruk – NORSØK – har nylig gjennomført et forskningsprosjekt for nye driftsformer innen økologisk kyllingproduksjon. Med base på Tingvoll Økopark ble en serie unike minihus for frittgående slaktekyllinger satt opp. De flotte små boligene er produsert av Talgø Bygg AS, og er oppført i royalimpregnert trevirke. Hensikten med prosjektet var å se hvordan frittgående slaktekyllinger og driftsform kan optimaliseres med utgangspunkt i god dyrevelferd og lavt miljøavtrykk.

Forskning for bedre dyrevelferd og lønnsomhet

Kyllinghus i MøreRoyal

NORSØK ønsket med dette forsøket å undersøke mulige økologiske driftssystemer som hensyntar dyras naturlige behov og en miljøvennlig produksjon i hele verdikjeden.

Oppgaven var å undersøke utviklingen hos ulike kyllingraser på forskjellige tilrettelagte uteområder av varierende kvalitet. Kyllingene skulle ha også ha godt tilpasset husvære under prosjektet. I tillegg skulle prosjektet se nærmere på mulige design og bygg for konkurransedyktige fullskala kyllinghus, samt vurdere miljømessig bærekraft og økonomi i produksjonen.

Les mer om forskningsprosjektet fra NORSØK her

Minihus i MøreRoyal for produksjon av økologisk kylling

Da forespørselen kom fra NORSØK, var gjengen hos Talgø Bygg i Todalen i Surnadal kommune slettes ikke tunge å be, på tross av et noe uvanlig prosjekt. Det ble utformet idéskisser til små kyllinghus for selve forsøket, og deretter tegninger, beskrivelser og kostnadsestimat for bygg i full skala.
8 åpne kyllinghus for frittgående dyrehold ble produsert i fabrikken. Husene ble bygget med god plass under tak for fôring, vaglepinner og værskjerming. MøreRoyal konstruksjonsvirke, kledning og tretak ble valgt, for å sikre god værbestandighet og lang levetid på byggene.

For oss er det spennende å få være med i forsknings- og utviklingsarbeid slik som dette. Gjennom deltakelsen i denne typen prosjekter, vil vi være i fremste linje om eller når dette vil bli høyaktuelt å sette ut i full produksjon.

Svein Løvik, leder – Talgø Bygg AS

Talgø Bygg leverer bærekraftige, holdbare og vedlikeholdsvennlige bygg i tre

En viktig del av prosjektet har også vært vurdering av løsninger for hus og uteområder for økologisk kyllingproduksjon tilpasset våre klimatiske forhold. Man ønsket å avklare om det kan produseres attraktive og funksjonelle fjørfehus for økologisk kyllingproduksjon, som konkurrerer i pris med importerte driftsbygninger og med konvensjonell produksjon.
Talgø Bygg leverte skisser og kostnadsoverslag for både mobilt og fast fjørfehus, med utgangspunkt i bedriftens prefabrikkerte elementer spesialutviklet for landbruksbygg.

Prosjektets sluttrapport gir en tydelig konklusjon av verdien i holdbare trebygg for denne typen kyllingproduksjon:

Modulbaserte kyllinghus i tre er godt egnet og er konkurransedyktige i pris for både økologisk og konvensjonell kyllingproduksjon og i ulik skala, og har et lavere miljøavtrykk enn hus av stål og betong.

Sluttrapport «Innovative driftssystemer for økologisk kylling»

Her kan du lese mer om Talgø Bygg sine elementløsninger for landbruket
Les hele sluttrapporten fra forsøket her

Foto: Juni Rosann E Johanssen og Steffen Adler