Miljøvennlig støyskjerming med MøreRoyal

Talgø Bygg er en av landets ledende leverandører av støyskjerm i tre, og har lang erfaring med produksjon av prefabrikkerte støyskjermer til små og store samferdselsprosjekter. Stadig flere etterspør nå støyskjermer i MøreRoyal, som også sørger for at miljøaspektet ivaretas på en best mulig måte.

Støyskjerm ved Johan Tillers vei i Trondheim. Arkitekttegnet med buer og sirkler.
Foto: Lediard Foto AS

Med tid, penger – og miljø – på agendaen

Det bygges og skal bygges mye vei i årene som kommer. Felles for prosjektene er målet om gode, samferdselsmessige løsninger kombinert med minst mulig belastning på det samfunnsøkonomiske regnskapet.
Det gjenspeiler seg i alle deler av byggeprosessen, som ved valg av støyskjerming.

«Prefabrikerte støyskjermer i MøreRoyal er i vinden som aldri før», bekrefter Håkon Saksen, prosjektleder for støyskjerm hos Talgø Bygg.
«Både byggherre og entreprenør ønsker standardiserte, tidsbesparende og kostnadseffektive løsninger. Støyskjermene skal produseres effektivt, de skal ankomme byggeplass til riktig tidspunkt og monteres kjapt. Gjerne om natten for å skjerme trafikken. Men der tid og penger tidligere var alene om fokuset, har nå miljøaspektet også fått større plass.»

Ikke lenger rom for grønnvasking

E6 Kolomon-Moelv
Foto: Lediard Foto AS

Norge har ambisiøse klimamål i årene som kommer, noe som også gjenspeiler seg i kommende samferdselsprosjekter.
«Tidligere opplevde vi i mindre grad at miljøaspektet faktisk ble vektlagt, selv om vi hadde de nødvendige sertifiseringene på plass», sier Saksen.
«Nå ser vi imidlertid at dette tas langt mer på alvor, med fokus på hvor råvarene kommer fra, hvordan de bearbeides og hva som skjer etter at produktene har nådd endt livsløp», fortsetter han. «Vi jobber kontinuerlig for at våre løsninger skal være så miljøvennlige som mulig, og dette er derfor en utvikling vi ønsker svært velkommen.»

Elementproduksjon gir mange miljømessige fordeler

Støyskjermer levert som prefabrikkerte elementer leveres etter forhåndsdefinerte spesifikasjoner for hvert prosjekt. Produksjonen foregår innendørs i kontrollerte omgivelser, noe som gir en svært rasjonell produksjon med høy grad av nøyaktighet. «Også dette har klart positiv betydning, rent miljømessig», påpeker Saksen. «Å bygge med prefabrikerte elementer er et bærekraftig tiltak i seg selv. Ved bruk av elementer reduseres materialsvinn til et minimum, man får en langt mer effektiv avfallshåndtering og kortere byggetid bidrar til at miljøbelastningen totalt sett blir mindre.»

Stadig flere velger MøreRoyal

Foto av støyskjerm i MøreRoyal - E6: Kolomoen - Arnkvern
Foto: Lediard Foto AS

Støyskjermer fra Talgø Bygg leveres som standard med MøreRoyal kledning, som er mye brukt på større prosjekter med høye krav til kvalitet, lang levetid, lite vedlikehold og miljø. «Materialene er behandlet på alle sider slik at man oppnår en ekstrem råtebeskyttelse, og støyskjermene krever kun lite og enkelt vedlikehold», sier Saksen. «Samtidig er MøreRoyal er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECOproduct, noe som totalt sett gir det et svært gunstig livsløpsregnskap for støyskjermer bygd med MøreRoyal. Det er nok mye av årsaken til at disse støyskjermene er valgt til store samferdselsprosjekter som E39 Mandal og E6 Oslo – Viken», avslutter han.

Les om fordelene med MøreRoyal

Les mer om støyskjerm

Se våre referanser