Moderne fjøs med tradisjonsrik byggeskikk

Da Kenneth og Tale Ragnhild Moe skulle bygge nytt fjøs på verneverdig gård var det mye å tenke på. Hvordan skulle de plassere et moderne fjøs blant historiske bygninger? Svaret ble elementfjøs fra Talgø tuftet på norske byggetradisjoner.

Oversiktsfoto av Skårvold Gård, Støren
Skårvold Gård. Foto: Lediard Foto AS

Tekst: Tun Byrå

Herskapelige Skårvold gård fra 1760 ligger på Støren i Trøndelag. Gården har huset både prester og sorenskrivere og vært fredet siden 1941. Hovedhuset, et tradisjonelt trønderlån, var i mange år i kommunens eie som museumsbygg, men nå eier Kenneth og Tale Ragnhild Moe hele bygningsmassen på gården de har drevet siden 2003.

Portrett av Skårvold Gård
Kenneth og Tale Ragnhild Moe driver ærverdige Skårvold Gård på Støren. Foto: Lediard Foto AS.

– Vi trives veldig godt her, men det er krevende å være eier av et fredet tun, sier Kenneth.

Moderniserte med fjøs i tre

Oversiktsfoto av Skårvold Gård (MøreRoyal grå)
Gammelt og nytt forenes på gårdstunet på Skårvold Gård, Støren. Foto: Lediard Foto AS.

Med en melkekvote på 530 tonn ville det være vanskelig å drifte en moderne gård i det gamle fjøset.

– Det gamle teglsteinsfjøset var ikke særlig fremtidsrettet, og vi kunne verken bygge om eller rive, så vi grublet lenge på hva vi skulle gjøre, forteller Kenneth.

Paret bestemte seg etterhvert for å få satt opp en ny driftsbygning og gikk for en elementløsning fra Talgø Bygg. Det 1000 kvadratmeter store fjøset har MøreRoyal kledning.

– Vi ville gjerne ha et bygg i tre, og vi både luktet og kikket på kledningen av typen MøreRoyal. På det gamle tunet står det en borgstue i solbleket furu, og vi ønsket en trefarge som harmonerte med den, forteller Kenneth.

MøreRoyal finnes i flere farger, og paret gikk for en gråfarge som matchet det gamle huset. Fargen på takplatene til fjøset ble også valgt for å passe til de skiferbelagte takene på gammelgården.

Gjenspeiler gammel byggeskikk

Nytt fjøs på Skårvold Gård (MøreRoyal grå)
Et nytt fjøs som tar vare på tradisjonene, samtidig som alt er lagt til rette for moderne og effektiv gårdsdrift . Foto: Lediard Foto AS.

Utformingen av den nye driftsbygningen gir referanser til gammel byggeskikk, selv om bygget i seg selv er topp moderne. Ett av grepene var å sette inn høyere vinduer.

– Vi har valgt 1,50 meter brede vinduer satt på høykant for å gi bygningen et løft, og har 8 tommers underbord, forteller Kenneth.

Tine var byggeleder for prosjektet, og i tett dialog med antikvar i fylke og kommune fant Kenneth og Tale Ragnhild en fin plassering for den moderne bygningen.

– Det var mye å ta hensyn til, blant annet at den nye driftsbygningen ikke skulle være et blikkfang til fordel for det gamle tunet for dem som kjører forbi på riksvei 30. Vi har nå et driftstun helt utenfor firkanten med den gamle bygningsmassen, forklarer Kenneth.

Kortet ned byggetid

Detaljfoto av kledning i MøreRoyal grå, Skårvold Gård
Detaljer fra det nye fjøset på Skårvold Gård. Foto: Lediard Foto AS.

Driftsbygningen har tømmermannskledning og er fullisolert med blåseisolasjon i himlingen. Bygget kom raskt opp siden det ble levert som elementbygg fra Talgø. Til og med takstolene på 20 meter kom komplette til byggeplassen.

– Det var fascinerende å se bygget og de lange takstolene komme på plass. Elementløsningen fra Talgø gjorde at vi sparte tid til byggeprosessen, og det ble en gunstig løsning med tanke på pris, sier Kenneth.

Det gamle fjøset brukes nå til høns og geiter, mens det nye huser melkekyr. Både Kenneth og Tale Ragnhild er fornøyde med både planløsning og materialvalg.

– Estetisk sett passer driftsbygningen fint inn, det er koselig med et bygg i tre, konkluderer de to bøndene.

Her heises takstoler og elementer fra Talgø på plass. Foto: Kjelstad Snekkerservice AS.

Gammel og nytt side om side

Oversiktsfoto av Skårvold Gård
Gammelt møter nytt på Skårvold Gård. Tett på stabbur, nytt fjøs i MøreRoyal grå i bakgrunnen.
Gammelt og nytt. Foto: Lediard Foto AS.

Nils Ove Bruset jobber med Talgø Bygg sine landbruksbygg. Han mener familien Moe har løst sitt nye fjøs på en forbilledlig måte.

– Tradisjonsbygg trenger ikke være traust, du må ikke bygge slik det var for 200 år siden, tenk heller på å ta igjen elementer fra eldre byggetradisjoner med plassering av vinduer og kledning, slik som Kenneth og Tale Ragnhild har gjort, sier Nils Ove.

Ku i fjøset på Skårvold Gård, Støren
Trivsel i nyfjøset. Foto: Lediard Foto AS.

Nils Ove synes det er spennende å jobbe med oppdrag som dette, der det må produseres løsninger som gjøre at det nye henger sammen med den eldre bygningsmassen.

– Det er interessant og moro å levere noe som står i stil til den gamle gården. Til å være et fjøs er det nesten litt i overkant flott, ler Nils Ove.

Et bygg som varer

Detaljfoto av kledning i MøreRoyal grå, Skårvold Gård. Stabbur i bakgrunnen.
Et bygg for generasjoner. Foto: Lediard Foto AS.

Selv om Talgø leverer elementer må det ofte gjøres lokale tilpasninger, så hvert prosjekt behandles unikt. Nils Ove rådgir kundene gjennom alle valg som må tas når de skal sette opp et nytt driftsbygg eller redskapshus på gården. Det handler for eksempel om takvinkler og taktyper, farger på beslag og nedløp eller valg av kledning.

– Trenden nå er stående dobbelfals eller rett kant så du får en slett vegg, men vi leverer fortsatt tømmermannskledning med under- og overbord. Med dobbelfals er det enkelt å få til fine omramminger, og det blir dessuten rimeligere.

Detaljfoto av kledning i MøreRoyal grå, Skårvold Gård.
Bygg i tre har lange tradisjoner i Norge. Foto: Lediard Foto AS.

Det er lange tradisjoner med å bygge i tre på gårdsbruk i Norge. Treverk har gjennom tidene vært både lett tilgjengelig og et varig materiale.

– Tre kan vedlikeholdes og pleies så lenge du ønsker, se bare på stavkirker som har stått i tusen år, sier Nils Ove.

Talgø har levert trebygg til landbruket i 50 år. Nils Ove ser at selv om byggestilen forandrer seg ligger god gammel byggeskikk i bunnen.

– Tømmerbygg i dag er konstruert etter samme prinsipp som forfedrene våre tilbake til Vikingetiden brukte, med betongmur, tømring og reisverk, påpeker Nils Ove.

Konstruksjonene Talgø leverer er laget for at det skal være lufting både med hensyn til kledning og andre faktorer som påvirker byggets levetid.

– Talgø sine elementbygg leveres ofte i MøreRoyal. Dette er et svært holdbart materiale som er både impregnert og kokt i olje og som tåler vær og vind i 10-20 år før det må etterbehandles, sier Nils Ove Bruset fra Talgø Bygg.

Les alt om bygging av fjøs og driftsbygning her