MøreRoyal i BREEAM-prosjektet Lyngården i Trondheim

BREEAM NOR-sertifisering sier noe om et byggs samlede miljøprestasjon, og har blitt en viktig kvalitetsreferanse for norsk byggebransje. Siden MøreRoyal® er vurdert til å ha en svært god miljøprofil, brukes MøreRoyal® hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. I Trondheim finner vi ett av Norges mest bærekraftige bygg, Lyngården, hvor MøreRoyal® er valgt som miljøsertifisert materiale på utvendig kledning. For byggherren var det viktig å tenke bærekraft i hele byggeprosessen.

Bærekraft som bærebjelke

Lyngården stod ferdig april 2019, og er bygd som passivhus med BREEAM Very Good-sertifisering. Bak prosjektet står KLP, som har planlagt prosjektet, og NCC Norge som utførende entreprenør. Lyngården er NCCs tredje miljøbygg for KLP Eiendom.
For KLP og NCC har det vært avgjørende å tenke bærekraft gjennom hele prosessen, helt fra planlegging til ferdig bygg. For å rasjonalisere materialbruken betraktelig ble det blant annet besluttet å prefabrikere ytterveggene hos Talgø MøreTre. I tillegg ble mye av materialene prekuttet for å redusere svinn på byggeplassen. I tillegg har gjenvinning, solceller, grønne tak, takterrasser, sykkelservice, el-sykkelladere og digitale kontorer vært sentrale elementer for å skape et miljøfyrtårn for fremtiden.
KLP har et uttalt mål om å bygge miljøvennlige bygninger for å redusere belastningen på miljø og klima. Selskapet følger Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, og skal gjennom konsernets klima- og miljøpolicy både fokusere på egne aktiviteter, samtidig som de søker å påvirke kunder, leverandører og andre eksterne til å redusere sin belastning på miljøet.

Bærekraftige, miljøvennlige og smarte bygg har blitt en selvfølgelighet

Til Fremtidens Byggenæring uttaler prosjektingeniør Andrea Nes i NCC at det har skjedd et skifte i holdningene når det kommer til bærekraft og miljø i byggebransjen de siste årene. Det har nå blitt langt viktigere enn tidligere å tenke miljø i alle ledd, og ved bygging av bærekraftige bygg har det blitt en selvfølgelighet å benytte miljøsertifiserte materialer.
Både byggherrer og leietakere ønsker i større grad enn tidligere BREEAM NOR-sertifiserte bygg. En slik sertifisering vil medføre en høyere investeringskostnad på kort sikt, men gir samtidig en rekke fordeler som lønner seg i det lange løp: høy grad av energieffektivitet, lengre livsløp på bygningsmassen og økt konkurransekraft. Stadig flere søker utleiere med høye bærekraftambisjoner.
Flere prosjekter som Lyngården kan være med og bidra til at byggesektoren halverer klimagassutslippene innen 2050, og det er derfor lite sannsynlig at fokuset på bærekraft og BREEAM-sertifisering av bygg vil avta i årene som kommer.

MøreRoyal® og BREEAM NOR

ECOproduct er den eneste metoden som vurderer en byggevares faktiske klima- og miljøbelastning basert på en miljødeklarasjon verifisert av tredjepart (EPD). Dette gir deg som kunde mulighet til å velge de miljømessig beste materialene og produktene på markedet, dette er spesielt viktig i forbindelse med BREEAM-sertifisering av bygg. Desto lavere poengsum, desto bedre miljøprofil – og desto bedre score ved BREEAM-sertifisering.

Se mer om prosjektet i vår referanseoversikt

Les mer om fasadeelement fra Talgø Bygg

Kilder: fremtidensbygg.no / NCC / Sparebank 1 / Næringseiendom