Økte tilskudd til bygg i tre i landbruket

Forskriften om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket ble endret fra 01. januar 2020, slik at bygg i tre nå får økte tilskudd. Bakgrunnen er et ønske om å stimulere til økt bruk av klima- og miljøvennlige byggematerialer i landbruket. Tilskudd for bygg i tre gis i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet med inntil 20 prosent ekstra ut over ordinært tilskudd. Ved utmåling av tilskuddet skal det skal tas hensyn til graden av trebruk i prosjektet, og øvre grense er satt til 400 000 kroner. Tilskuddsordningen forvaltes av Innovasjon Norge.

Økte tilskudd i perioden 2020-2022

I første omgang er det mulig å søke Innovasjon Norge om ekstra tilskudd frem til 2023. Tilskuddet er knyttet til tradisjonelle landbruksproduksjoner og skal bidra til at flere tar bærekraftige valg ved å øke bruken av klima- og miljøvennlige materialer. Bygg i tre bidrar til forbedret klimaregnskap og økt trivsel for folk og dyr. Tilskuddsordningen gjelder for nytt areal i form av tilbygg eller nybygg, og tre må være hovedmateriale i vegg- og takkonstruksjoner. Skal du investere i fjøs eller driftsbygning de kommende årene vil det være ekstra gunstig å velge å bygge i tre akkurat nå.

Hvor mye ekstra kan man få i tilskudd?

Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre:

  • Inntil 20 % ekstra tilskudd – avgrenset til kr 400 000.

Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er hovedmateriale:

  • Inntil 10 % ekstra tilskudd – avgrenset til kr 200 000.

Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig av om det er søkt om det eller ikke.

Les mer om tilskuddsordningen og tilskudd til landbruket generelt hos Innovasjon Norge

Fjøs, driftsbygninger og redskapshus i tre fra Talgø

Talgø kan tilby ferdig oppsatte bygg i tre etter kundens spesifikasjoner. Bygg laget av tre har et godt inneklima, ingen klimaskadelig restavfall og god isolering. Prefabrikerte elementer gir store fordeler med kortere byggetid, og særlig kort tid før bygget kan lukkes på byggeplassen. Samtidig gis det muligheter for bedre styring av materialleveranser og av selve byggeprosessen. Innendørs produksjon muliggjør kombinasjonen av rasjonell produksjon med god kvalitet. Talgø bruker MøreRoyal® kledning som standard i våre landbruksbygg, en kledning som både er miljøvennlig og vedlikeholdsvennlig.

Les mer om fjøs og driftsbygninger fra Talgø

Les mer om redskapshus fra Talgø

Les mer om MøreRoyal® og miljø

Fordeler med landbruksbygg i MøreRoyal®

I MøreRoyal®-prosessen blir materialene behandlet på alle sider, og slik ivaretas treets egenskaper uansett ytre påvirkning. Behandlingen MøreRoyal® gir materialene egenskapene mindre vridning, krymping, svelling, sprekking og flising. MøreRoyal®-behandlingen kapsler inn impregneringen i treet og sørger for en ekstrem råtebeskyttelse. Materialene kan fint stå i 10-20 år uten noen form for etterbehandling. I disse årene blir det en individuell, kosmetisk vurdering om man ønsker å etterbehandle med MøreRoyal® Treoljer. Slik kan du bruke tiden din til andre og langt viktigere oppgaver.


Ta kontakt med Nils Ove Bruset for mer informasjon og tilbud på landbruksbygg fra Talgø.


Kilder: TREindustrien / Innovasjon Norge / Landbruks- og matdepartementet