PROSJEKT: Støyskjerm / E39 Mandal

I desember kunne deler av nye E39 ved Mandal åpnes med brask og bram – et halvt år før planlagt. Det er byggherre Nye Veier og entreprenør BetonmastHæhre som har sørget for at prosjektet har gått på skinner både fremdriftsmessig og kostnadsmessig. Med seg på laget har de også hatt en rekke underentreprenører, blant andre Talgø Bygg som har levert 1.000 kvm. støyskjerming til det imponerende samferdselsprosjektet.

Om prosjektet

E39 Mandal - Foto Moss Entreprenør
E39 Mandal - Foto Moss Entreprenør

Det ble en historisk åpning i Lindesnes i desember, da byggherre Nye Veier kunne åpne E39 Mandal for trafikk mer enn seks måneder før tiden. Fremdriften på prosjektet har vært imponerende, men det var ikke det eneste som var unikt ved prosjektet. Kontrakten var nemlig den første i sitt slag i Norge, hvor entreprenøren hadde ansvaret for både å regulere og bygge vegen. Entreprenør BetonmastHæhre har vært involvert helt fra start, med et uttalt mål om at dette skal gi merverdi for samfunnet. Blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenør, kommune og befolkning.

Vil du se video fra åpningen? Klikk her

E39 Mandal - Foto Moss Entreprenør

Prosjektet omfatter strekningen Mandal øst – Mandal by og inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Kontrakten om byggingen ble signert i 2018, og har en samlet kontraktsverdi på 1,75 mrd. kr. Ved åpningen i desember kunne Nye Veier melde om kostnadsbesparelser på hele 360 millioner kroner.

Prosjektet har involvert en rekke underentreprenører innen ulike fag, deriblant Moss Entreprenør AS og Talgø Bygg AS, som har hatt ansvaret for levering og montering av støyskjerm. Til nye E39 Mandal er det levert over 1.000 kvm. reflekterende støyskjerm. Støyskjermene er kledd med MøreRoyal, materialer som både tåler det røffe, nordiske klimaet, og som er miljøvennlig produsert.

Talgø MøreTre AS har levert støyskjermer i MøreRoyal til prosjektet.

E39 Mandal - Foto Moss Entreprenør

Les mer om støyskjerm i MøreRoyal her

INFORMASJON – E39 Mandal

Kategori: Støyskjerm
Adresse: E39 Mandal
Byggherre: Nye Veier
Entreprenør: Hæhre Entreprenør AS
Underentreprenør: Moss Entreprenør AS
Leveranse: Støyskjerm – reflekterende, totalt 1.000 kvm.
Materiale: MøreRoyal
Profil/Dimensjon: Kledning 22x148mm / Lekt 22x48mm
Farge: RB.10 brun
Byggeperiode 2021

Andre støyskjermer i MøreRoyal

Kilde: at.no / Nye Veier
Foto: Moss Entreprenør AS