PROSJEKT: Støyskjerm / E6 Kolomoen – Arnkvern

Nye Veier og Hæhre Entreprenør kunne 01. juli la korkene sprette, da Hæhre Entreprenør ferdigstilte sin del av utbyggingen av E6, Kolomoen – Arnkvern. Siden dette er den strekningen av Kolomoen – Moelv med størst trafikk, var det spesielt viktig å få strekningen åpnet før fellesferien tok til, i ett spesielt år hvor alle nordmenn ble bedt om å feriere innenfor landets grenser.

E6 Kolomon-Moelv
Foto: Lediard foto AS
E6 Kolomon-Moelv
Foto: Lediard foto AS
E6 Kolomon-Moelv
Foto: Lediard foto AS

Om prosjektet

Før sommeren kunne Nye Veier og Hæhre Entreprenør åpne 20 kilometer med firefelts motorvei i Innlandet for trafikk. Strekningen Kolomoen – Arnkvern ble åpnet 01. juli, med 110 kilometer i timen fra Kåterud til Brumunddal. Det var spesielt viktig å få åpnet denne strekningen av Kolomoen – Moelv før ferien, da den har høyest trafikk. Nye Veier og Hæhre Entreprenør lyktes med dette, først og fremst som følge av godt samarbeid seg imellom, og god dialog med myndighetene, og mye vei ble bygd i løpet av svært kort tid.

Prosjektet har totalt bestått av bygging av 20 kilometer firefelts motorvei på E6, tre kilometer med lokalvei og 5,2 kilometer gang- og sykkelvei, og inkluderer 29 bruer, 11 underganger og 5 planskilte kryss. Det er også bygd ny firefeltsvei for rv. 25 ved Midtstranda i Hamar.

Talgø MøreTre AS er leverandør av støyskjermene i området Kolomoen – Arnkvern.

Montering er utført av Moss Entreprenør AS.

Vi er en av landets ledende produsenter av støyskjerm, og har lang erfaring med prosjektering, produksjon og oppfølging av prefabrikkerte støyskjermer til ulike typer prosjekter. Vi tilbyr gode og stedstilpassede løsninger med tanke på størrelse, form, materialbruk og farge.

Les mer om støyskjerm i MøreRoyal®

INFORMASJON – E6 Kolomoen – Arnkvern

Kategori: Støyskjerm
Adresse: E6 Kolomoen – Arnkvern (Hamar)
Byggherre: Nye Veier AS
Entreprenør: Hæhre Entreprenør
Leveranse: Støyskjerm – absorberende
Materiale: MøreRoyal®
Profil/Dimensjon: Dobbelfals ny type (60º)
Farge: RG.25 grå
Byggeperiode 2017 – 2020

Andre støyskjermer i MøreRoyal®

Kilde: Byggeindustrien / bygg.no
Foto: Lediard Foto AS