Satsing på samferdsel gir økt behov for støyskjerming

Regjeringen skal bruke over 1000 milliarder på samferdsel innen 2029, og både vei og jernbane er sikret en stor andel av den totale investeringsrammen. Økt satsing og raskere utbyggingstakt innen samferdsel betyr samtidig et økende behov for skjerming mot lyd og visuell støy ved vei, jernbane, industriområder og boligområder. For entreprenørene blir det stadig viktigere at støyskjermene både er av høy kvalitet og gir et godt samfunnsøkonomisk regnskap.

Mer rasjonelle og langsiktige løsninger

Talgø MøreTre AS, som er en av landets ledende produsenter av støyskjerm, opplever nå at utviklingen går i retning av løsninger som er langt mer standardiserte, kostnadseffektive og tidsbesparende for entreprenør og byggherre. «Tidligere så vi i langt større grad spesialtilpasninger av støyskjermene enn det vi gjør i dag», sier Håkon Saksen, prosjektleder for støyskjerm hos Talgø MøreTre AS. Selskapet erfarer at det samfunnsøkonomiske regnskapet har fått langt større betydning enn tidligere. «Forespørslene er i større grad fokusert på selve essensen, det vil si hvilken støydemping som oppnås, hvilken type støyskjerm vi anbefaler, vedlikeholdsbehov over tid, samt hvor raskt og effektivt støyskjermene kan leveres og monteres. For storsamfunnet er det klart at dette er positivt, på denne måten kan det totale kostnadsbildet ved store utbyggingsprosjekter reduseres betydelig», fortsetter Saksen.

Elementproduksjon er effektivt og kostnadsbesparende

Støyskjermer levert som prefabrikkerte elementer leveres etter forhånddefinerte spesifikasjoner for hvert prosjekt. Innendørs produksjon gjør at man får en svært rasjonell og effektiv produksjon med høy grad av nøyaktighet. Man får samtidig økt kontroll på selve byggeprosessen og kan redusere administrasjon ute på byggeplass. At selve leveransen skjer i form av elementer gjør også at selve monteringen kan gjennomføres raskt og kostnadseffektivt.

Stadig flere velger MøreRoyal®

Støyskjermer fra Talgø MøreTre AS leveres som standard med MøreRoyal® kledning. MøreRoyal® er mye brukt på prosjekter med høye krav til kvalitet, lite vedlikehold, lang levetid og miljø. Materialene er behandlet på alle sider slik at man oppnår en ekstrem råtebeskyttelse. Behandlingen kapsler inn impregneringen i treet og sørger for beskyttelse overalt, også inn mot konstruksjon. MøreRoyal® er vurdert til å ha en svært god miljøprofil basert på bransjestandarden ECOproduct, og brukes også hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg. Totalt sett gir det et svært gunstig livsløpsregnskap for støyskjermer bygd med MøreRoyal®.

Referanseprosjekter

  • E134 – Damåsen-Saggrenda
  • E6 – Trondheim-Melhus
  • Gjettum stasjon
  • Johan Tillers Vei
  • Kolsåsbanen
  • Nordås-Bergen

Kontakt oss for mer informasjon om støyskjerm