Støyskjerm / Nye E39 Os – Bergen: Sørås – Nordås

Utfordringer med støy gjør seg stadig mer gjeldende i det moderne samfunn, og det er et økende behov for skjerming mot lyd og visuell støy ved veganlegg, bolig- og industriområder. Nye E39 mellom Os og Bergen er pr. dags dato det største vegprosjektet i Norge, og i forbindelse med utbyggingen er det behov for støyskjerming på flere sentrale punkt langs vegen. Talgø MøreTre AS skal levere støyskjermer i MøreRoyal® til prosjektet.

Støyskjerm i Bergen
Foto: Vassbakk & Stol AS

Om prosjektet

Nye E39 Svegatjørn – Nordås er en ny 4-feltsveg fra Os kommune i sør til Bergen kommune i nord. Vegbyggingen er inndelt i 2 entrepriser, og byggingen startet allerede i september 2015. Forventet ferdigstillelse er våren 2022. Entreprise K10 fra Svegatjørn i Os kommune til Rådal i Bergen kommune utføres av Veidekke Entreprenør AS, mens entreprise K11 fra Rådal til Nordås utføres av Implenia Norge AS.

Totalt skal det bygges ca. 18 km 4-feltsveg, hvorav ca. 13 km tuneller. I tillegg skal det bygges ca. 1,3 km fylkesveg med gang- og sykkelveger. Prosjektet har totalt en kostnadsramme på ca. 6,5 mrd. (2015) og er dermed det største vegprosjektet i Norge pr. i dag.

Gjennom området Sørås – Nordås, går vegen gjennom både bolig- og forretningsområder. Her bygges det 3 store støyskjermer i tre montert på betongfundamenter. Samlet lengde på støyskjermene er ca. 970 meter, og alle bygges med ca. 3 meter høyde. Vassbakk & Stol AS er underentreprenør på vegarbeider i dagsonene både på K10 og K11, og har stått for monteringen av støyskjermene, mens Implenia Norge AS har utført betongfundamenteringen.

Talgø Bygg er leverandør av støyskjermene i området Sørås – Nordås.

Vi er en av landets ledende produsenter av støyskjerm, og har lang erfaring med prosjektering, produksjon og oppfølging av prefabrikkerte støyskjermer til ulike typer prosjekter. Vi tilbyr gode og stedstilpassede løsninger med tanke på størrelse, form, materialbruk og farge.

Les mer om støyskjerm i MøreRoyal® her

INFORMASJON – Nordås-Bergen
Kategori: Støyskjerm
Adresse: Nordås – Bergen
Byggherre: Implenia Norge AS
Entreprenør: Vassbakk og Stol (Skanska)
Leveranse: Støyskjerm – absorberende
Del – 1 oppstart 2018 mengde ca. 862 m2
Del – 2 oppstart 2019 mengde ca. 900m2
Del – 3 oppstart 2020 mengde ca. 1800m2

Materiale: MøreRoyal®
Profil/ Dimensjon: Dobbelfals ny type (60º) – en side
Lekter 48×48 15 grader – en side
Farge: RY.20 oker

Byggeperiode 2018-2020

Se andre støyskjermer i MøreRoyal®

Kilde: Vassbakk & Stol AS