Støyskjerm til Kjempenhøy i Sortland

Som med det meste så finnes det flere sider av en sak. Byutvikling er intet unntak, for med flere folk per kvadratmeter øker nødvendigvis også støybildet. Da er det opp til ansvarlige utbyggere å tenke støyskjerming. I Sortland har Talgø Bygg levert støyskjerm til det omfattende rundkjøringsprosjektet på Kjempenhøy.

Sortland inn i fremtiden

Uavhengig av hvem som sitter med makta, så er tendens at vi mennesker trekker sammen. Det betyr at byene vokser for hvert år. Sortland er ikke noe unntak, og for å håndtere økt trafikk satser kommunen nå på infrastruktur. Rundkjøringsprosjektet på Kjempenhøy er et godt eksempel på det, og det illustrerer også hvilke hensyn en kommune må ta for å utvikle seg.

Rundkjøringer gir både bedre trafikkflyt og en kraftig reduksjon i antall ulykker sammenlignet med kryss. På Kjempenhøy, som skal stå helt ferdig til høsten 2024, betyr det bedre vei, nye fortau og jammen også nye hovedledninger til VA-anlegget i området.

Vakker innovasjon

Oppgradering av infrastruktur blir fort omfattende og dyre prosjekter, og en støyskjerm utgjør bare en liten del av det store bildet. Likevel: Hvor mye av prosjektet er synlig den dagen man kan si seg ferdig? Det er gjerne asfalt, vegetasjon og – ja visst – støyskjermen!

En støyskjerm skal ikke bare skjerme folk fra trafikkstøyen, den bør også matche omgivelsene. På Kjempenhøy i Sortland bygges det også leiligheter, og med utsikt til det vakre Sortlandsundet og Vesterålsfjellene ligger lista høyt for utbyggere i området. Da passer det fint med innovative støyskjermer fra Talgø Bygg.

Les mer om Støyskjerm fra Talgø Bygg her

Stil og stillhet fra Talgø Bygg

Som en av landets ledende produsenter av støyskjermer, har Talgø Bygg fra elementfabrikken på Nordmøre spesialisert seg på kvalitetsprodukter med høy miljøprofil, lavt vedlikeholdsbehov, svært lang levetid som også ser bra ut.

Les mer om MøreRoyal og miljø her

Støyskjermen som Talgø Bygg har levert til Sortland er laget av elementer på 2,5 x 2,3 meter, og det er i skrivende stund levert rundt 140 meter med skjerm. Støyskjermen er en reflekterende skjerm, og demper støyen fra trafikken godt.