Støyskjermer fra Talgø Bygg på Nittedal Stasjon

Oppgraderingen av Nittedal Stasjon balanserer hensyn til infrastruktur og boligområde i samme anleggsprosjekt. Med støyskjermer fra Talgø Bygg skapes skillet mellom ulike behov – og sikrer at det er trygt og godt å bo, selv med toglinja som nabo.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Full oppgradering av Nittedal Stasjon

Drøye 2 mil fra Oslo ligger Nittedal Stasjon. Med kun en halvtimes pendlertid inn til hovedstaden, og også et knutepunkt videre mot Gjøvik og Jaren, ser stasjonen et stort antall reisende daglig. De to siste årene har stasjonen vært gjennom en omfattende oppgradering. Bane NOR i samarbeid med NRC Norge AS har lagt dobbeltspor og helt ny gangbro med heiser over linjene. Det er etablert større parkeringsplasser, holdeplass for buss og sykkelparkering. Samtidig er den gamle verneverdige stasjonsbygningen fra 1900 ivaretatt.

Les mer om byggeprosjektet på Nittedal stasjon

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Gjøvikbanen – tilrettelegging for økt bruk av togtrafikk

Stasjonsombyggingen på Nittedal er en del av Gjøvikbanen-prosjektet, hvor målet er å doble kapasiteten på reisende mellom Gjøvik og Oslo. I tillegg skal det opprettes flere og lengre krysningsspor som vil gi kapasitetsøkning for godstog. Hele stasjonsområdet har i tillegg fått universell utforming – tilrettelegging for alle typer brukere, inkludert blinde og rullestolbrukere.

Les mer om Gjøvikbanen-prosjektet

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Utfordrende prosjekt i et trafikkert og tettbygd område

Ombyggingen av Nittedal Stasjon er et stort prosjekt, sammensatt av en rekke oppgaver. Banen går i relativt bratt terreng og stasjonen ligger i et boligfelt. Dermed blir arbeidet låst rundt et langt og smalt anleggsområde i utfordrende terreng.

Mange myke trafikanter og store masseforflytninger på stedet setter høye krav til planleggingen og gjennomføringen av anleggsarbeidet. For å skille bebyggelsen fra stasjonsområdet, har underleverandør Moss Entreprenør AS montert opp støyskjermer fra Talgø Bygg langs hele banen.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Støyskjerm – en viktig leveranse ved prosjekter tilknyttet infrastruktur

Talgø Bygg har levert drøye 1000 kvadratmeter støyskjerm til prosjektet. Støyskjermen er ferdig produsert i elementer fra fabrikken i Surnadal. Elementene er kledd i MøreRoyal brun, med dobbelfals rettkant kledning på den ene siden, og lekter på den andre siden. Støyskjermer fra Talgø Bygg er perfekte for denne typen store og krevende prosjekter – da de kommer ferdig kledd og overflatebehandlet fra fabrikken i monteringsklare elementer. Med MøreRoyal-dekke, er elementene svært vedlikeholdsvennlige og ekstremt holdbare mot vær og vind.

Talgø Bygg er en av landets ledende leverandører på støyskjermer. Elementfabrikken på Nordmøre har spesialisert seg på kvalitetsprodukter med høy miljøprofil, lavt vedlikeholdsbehov og særdeles lang levetid.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Støyskjermer fra Talgø Bygg skaper skillet mellom trafikksone og bomiljø

Når sentral samfunnsmessig infrastruktur og attraktive boligområder ligger nært hverandre, blir håndtering av støy og sikkerhet svært viktig. På Nittedal er nå bebyggelsen avgrenset fra togtrafikken både med tanke på lyd, trafikkstøv og utsyn. Slik kan et godt bomiljø sikres selv i områder nært vei og bane.

Leveransen fra Talgø Bygg består av støyskjermer i absorberende utførelse, oppført langs toglinjen mot boligområdet. En absorberende støyskjerm har en ujevn overflate, og sender ikke støyen tilbake. Den vil i stedet ha en dempende effekt og returstøyen blir derfor minimal. Dette er særlig aktuelt ved skjerming av kun en side av en støykilde.

Les mer om støyskjermer fra Talgø Bygg