Støyskjermer til Trondheims gigantprosjekt på Nidarvoll

Hvordan kan støyskjermer bidra til et bedre bymiljø? Balansen mellom effektiv trafikal infrastruktur og godt bymiljø for mykere interesser er en sentral problemstilling for fremtidens byggeprosjekter. Her spiller støyskjerming en viktig rolle for å gi god levekvalitet selv i urbane strøk med trafikkbildet tett på. På Nidarvoll har Talgø Bygg levert sin brikke i et stort puslespill, ved å skape skillet mellom urbane transportbehov og behov for gode bo- og levemiljø.

Foto: Allsidig Design AS

Byggeprosjekt tilpasset fremtidens Trondheim

Som Norges tredje største by, opplever Trondheim stor befolkningsvekst. Dermed har byens folkevalgte en dobbel utfordring å løse – hvordan ivareta innbyggernes behov for helsetilbud og utdanning i fremtiden i tillegg til å imøtekommende høye krav til miljøvennlige løsninger og bærekraftig byutvikling?

Tidenes gigantkontrakt fra Trondheim kommune

På Nidarvoll var det et stort oppgraderingsbehov på de kommunale enhetene Nidarvoll helsehus, Nidarvoll skole og Sunnland skole til dagens krav til standard. Bydelen ligger sentralt og er et historisk sentrum, så byggeprosjektet på Nidarvoll har stor betydning for Trondheims innbyggere.

Nidarvollprosjektene som helhet representerer Trondheim kommunes største enterprisekontrakt noensinne, og vil når ferdigstilt huse barne- og ungdomsskolen med plass til 1000 elever, en stor idrettshall, og nye Nidarvoll helse- og rehabiliteringssenter. Prosjektet, med en svimlende prislapp på 781 millioner kroner, skal stå ferdig høsten 2023.

Les mer om byggeprosjektet på Nidarvoll på bygg.no

Foto: Allsidig Design AS

Moderne byggeprosjekter setter krav til høy miljøprofil

Totalenterprisen for prosjektet ligger hos tungvekteren Skanska og i samarbeid med kommunen og Enova skapes nå et innovativt og fremtidsrettet prosjekt med ekstremt lavt energiforbruk, solcellepaneler for fornybar strømproduksjon, og en felles energisentral som deler energi mellom byggene og optimaliserer forbruket.

Dette prosjektet er stort og komplekst, med høye klima– og miljøambisjoner, og her får vi virkelig brukt kompetansen vår.

Konserndirektør i Skanska, Tor Arne Midtskogen via pressemelding

Les hele pressemeldingen fra Skanska

Foto: Allsidig Design AS

Støyskjermer fra en av landets ledende produsenter

Bak et prosjekt av denne størrelsen står mange små og store underleverandører som er viktige for å skape et godt resultat. Talgø Bygg har ferdigstilt sitt bidrag til det omfattende prosjektet, nemlig 112 lengdemeter støyskjerm i tråd med prosjektets miljøprofil.

Talgø Bygg er en av landets ledende leverandører på støyskjermer. Elementfabrikken på Nordmøre har spesialisert seg på kvalitetsprodukter med høy miljøprofil, lavt vedlikeholdsbehov og særdeles lang levetid.

Foto: Allsidig Design AS

Med høy miljøprofil gir støyskjermer fra Talgø Bygg et ekstra positivt regnestykke

Bydelen Nidarvoll ligger sentralt og ganske trafikkbelastet til i Trondheim. For å skape et godt miljø for læring, helse og rekreasjon, gjelder det å sikre godt støyskjerming.

Leveransen fra Talgø Bygg består av støyskjermer i absorberende utførelse, oppført mellom byggeområdet og omkjøringsveien langs E6. En absorberende støyskjerm har en ujevn overflate, og sender ikke støyen tilbake. Den vil i stedet ha en dempende effekt og returstøyen blir derfor minimal. Dette er særlig aktuelt ved skjerming av kun en side av en støykilde.

Les mer om Tagø Bygg’s støyskjermer i absorbrerende utførelse

Om Talgø Bygg

  • Talgø Bygg er en del av trelastkonsernet Talgø
  • Elementfabrikk med tilhold i Todalen på Nordmøre
  • En av landets ledende produsenter av støyskjerm
  • Konkurransefortrinn: kvalitet, vedlikehold, levetid og miljø

Les mer om Talgo Bygg og våre tjenester