Støyskjerming for private

Talgø har lang erfaring med planlegging, prosjektering og produksjon av støyskjerm langs veg og bane, og vi får også mange henvendelser fra private som ønsker bistand med støyreduksjon i tilknytning til egen bolig. Det er imidlertid viktig å skille mellom våre standard støyskjermer for industri, som er en mer kompleks løsning (hovedsakelig beregnet for entreprenører), og støyskjerming tilpasset private hjem.

Støyskjerm foran hus

Støyskjerm – eller enklere løsninger for støyskjerming?

Våre støyskjermer leveres som prefabrikkerte elementer etter spesifikasjoner fra byggherre og entreprenør, og benyttes for skjerming mot lyd og visuell støy ved veganlegg, industri- og boligområder. Vi kan også levere støyskjermer til private, men det er viktig å være klar over at dette regnes som en kompleks løsning, hvor du spesielt må være oppmerksom på følgende:

Riggkost

En støyskjerm må monteres av fagfolk, og det vil derfor påløpe en riggkost. Dette er en kostnad som gjør at prosjektet kan bli krevende å gjennomføre når det er snakk om mindre strekk. Eksempelvis utgjør fundament og søyler i seg selv en kostnad på ca. 1.500,- pr. meter eks. mva. Den totale riggkosten avhenger av hvor støyskjermen skal settes opp, og hvor lenge jobben varer.

Søknadspliktig

I de fleste tilfeller vil en støyskjerm være søknadspliktig, så lenge den er over 1,80 meter. Det er viktig at søknadsprosess er fullført og godkjenning på plass, i forkant av bestilling av selve støyskjermene. Sjekk med din kommune angående hvilke regler som gjelder der du bor.

Les mer om våre støyskjermer

Levegger som støyskjerming – en enklere løsning

levegger i møreroyal

Skal du dempe støy i tilknytning til hus og hage? Da kan levegger være et godt og rimelig alternativ. En levegg kan du montere selv, og også levegger kan gi god støyreduksjon. I snitt vil en standard levegg kunne gi en støyreduksjon på ca. 10 db, avhengig av utforming og plassering.

Les mer om våre levegger