Prosjekt: Fasadeelementer fra Talgø Bygg til klatresenteret Tårn 13

Rundt Trondheims nye grønne bydel på Sluppen har det vært i rivende utvikling de siste årene. Da gjelder det å legge til rette for effektive byggeprosesser som raskt realiserer fremtidsrettede byggeprosjekter. I byggeprosjektet Tårn 13 midt i bydelskjernen har Talgø Bygg gjort sitt bidrag – med ferdige fasadeelementer til alle veggflater på den omfattende bygningsmassen.

Hvordan skape en levende bydel?

Bydelen Sluppen i Trondheim kommune har de siste årene vært gjenstand for betydelig utvikling. Området har vært preget av industriarealer og høy trafikkbelastning. Den sentrumsnære bydelen er kommunalt vedtatt å skulle utvikles bærekraftig som et forbilde for energi- og klimavennlig byutvikling.

Og her har mye skjedd de siste årene. Kulturarenaen Lager 11 og Austmann Bryggeri har allerede satt sitt preg på området, og nylig sto også Tårn 13 ferdig, med et av landets største klatresenter.

Foto Monica Andreassen – Hus Arkitekter

Klatrepark til nye høyder

Byggeprosjektet var en rehabilitering av klatrehallen Grip klatring, med en spennende byggeteknisk konstruksjon som innlemmet et 17 meter høyt klatretårn inn i den eksisterende bygningsmassen. Større byggeprosjekter kreves effektiviserte prosesser for å gi kortest mulig byggetid. Dermed er det naturlig å velge også fasadeløsninger som kan monteres raskt på byggeplass.

Foto Monica Andreassen – Hus Arkitekter

Om klatresenteret

Klatresenteret Grip Sluppen gjenåpnet høsten 2022 og byr på 2000 m2 buldring, 1000 m2 tauklatring. Hovedveggen er utrolige 20 meter høy! Senteret er blitt et aktivt samlingssted for både store og små med utfordringer i bøtter og spann uansett ferdighetsnivå.

Les mer om Grip Sluppen

925 m2 fasadeelement fra Todalen til Trondheim

For Talgø Bygg resulterte det omfattende byggeprosjektet på Sluppen i en omfattende kontrakt som underleverandør. 925 m2 fasadeelementer ble produsert på elementfabrikken i Todalen og fraktet til Trondheim. Fasadeelementene ble kledd med stålplater på byggeplass, og resulterer i et moderne industrielt bygg tilpasset området, med et tilbud til stor glede for byens innbyggere.

Leveranse av fasadeelementer i større prosjekter slik som Tårn 13 representerer, går rett inn i kjernedriften til oss i Talgø Bygg. Vi ser at elementbyggene vi produserer ofte velges på miljøfokuserte prosjekter med høye krav til kvalitet og lang levetid på materialene.

Nils Ole Bruset, Talgø Bygg
Foto Monica Andreassen – Hus Arkitekter

Rask byggeprosess med ferdige fasadeelement

Prefabrikkerte fasadeelementer gir store fordeler i omfattende byggeprosesser, noe som gjør at stadig flere velger fasadeelement på større bygg over flere etasjer. Med prefabrikkerte elementer kan byggetiden kortes ned, og entreprenør får bedre styring på både materialbruk og leveranser. Hurtig oppsetting av utvendige vegger gjør det mulig å få bygget lukket på et tidlig tidspunkt, noe som er spesielt viktig i et ustabilt og uforutsigbart nordisk klima.

Les mer om fasadeelement fra Talgø Bygg

INFORMASJON – Fasadeelementer til Tårn 13

Kategori: Fasadeelement
Adresse: Sluppenvegen 11-13, Trondheim
Byggherre: R. Kjeldsberg AS
Totalentreprenør: NCC Norge AS av. Trondheim
Arkitekt: HUS Arkitekter AS
Leveranse: Fadadeelementer uten kledning
Byggeperiode: Januar – september 2022

Se flere referanseprosjekter fra Talgø Bygg