Ulike typer støyskjerm – fra standardisert til arkitekttegnet

Støy fra trafikk kan være en stor belastning, og det er avgjørende å utarbeide gode og stedstilpassede løsninger som reduserer støy fra veg og jernbane. Støyskjermer skal i første rekke gi en støydempende effekt, men brukes også for å løse utfordringer med visuell støy, spesielt i bolig- og industriområder. Talgø er en av landets største leverandører av støyskjermer i tre, og leverer støyskjermer i MøreRoyal® til utbyggere og entreprenører landet over. I tett dialog med kunde finner vi riktig løsning med tanke på størrelse, form, materialbruk og farge, fra standardiserte støyskjermer til arkitekttegnede varianter med det lille ekstra.

Standard leveranse av MøreRoyal støyskjermer

E6 Kolomon-Moelv

Vi har lang erfaring med prosjektering, produksjon og oppfølging av prefabrikkerte støyskjermer til ulike typer prosjekter innen samferdsel og infrastruktur, og våre standard støyskjermer er visuelt og støymessig gode løsninger. Disse leveres med dekkbord til søyle, beslag til toppbord og toppbord, og de fleste leveres i 2 – 4 meter bredde og 2 – 3 meter høyde. Mål kan tilpasses det enkelte prosjekt. Prefabrikkerte støyskjermer gir rask og kostnadseffektiv montering, økt kvalitetskontroll, høy grad av nøyaktighet og lite administrasjon på byggeplass.

Standard – men likevel rom for variasjon

Våre støyskjermer leveres som standard med MøreRoyal® kledning, førsteklasses, ferdig behandlede materialer klare for montering. Materialene er dobbeltbehandlet – både trykkimpregnert og kokt i olje under vakuum. Dette gir dem unike egenskaper som er ideelle til bruk på større prosjekter langs veg og bane:

  • Førstesortert trelast
  • Formstabile materialer
  • Lang holdbarhet
  • Ekstremt råtebestandig
  • Lite og enkelt vedlikehold
  • Miljøvennlige materialer

Les mer om MøreRoyal® og materialenes egenskaper her

Med MøreRoyal® er det mange muligheter til variasjon med tanke på utforming av støyskjermene, også på standardmodellene. Støyskjermene kan nemlig leveres med enten stående eller liggende kledning i hele 5 ulike profiler (fas, tett, rett, dobbelfals eller fuge), og i 5 ulike farger (grå, brun, natur, setersvart, oker). De valgene entreprenøren tar vil dermed gi ulikt visuelt uttrykk på sluttproduktet. Vi kan også levere støyskjerm med andre materialer.

Se eksempel på referanseprosjekt – standard støyskjerm – E134 Damåsen – Saggrenda

Støyskjerm i element

Tilpasset leveranse av MøreRoyal® støyskjermer

Glassfelt

Glassfelt kan leveres som tilvalg på både reflekterende og absorberende støyskjermer. Glassfelt leveres som deler av element, eller som hele elementer. Hele elementer velges ofte der det stilles høyere krav til utsyn, som f.eks. ved boligfelt.

Arkitekttegnede støyskjermer

Vi liker en real utfordring, og leverer også støyskjermer som er 100% kundetilpasset. Dette er spesielt aktuelt i sentrumsnære strøk, der både støy- og visuell skjerming sidestilles i langt større grad. Vi kan også være behjelpelige med å tegne støyskjermer av mer særpreget karakter.

Se eksempel på referanseprosjekt – arkitekttegnet støyskjerm – Johan Tillers vei i Trondheim

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Vi gjør oppmerksom på at vi pt. ikke leverer støyskjermer til privatmarkedet.