Vurderer du å bygge hus?

Det kan være skummelt å hive seg hodestups ut i det ukjente, og en byggeprosess kan synes uoversiktlig, omstendelig og langtekkelig. Da er det trygt å ha en stødig partner ved din side, som får deg helskinnet i havn. Velger du oss som din samarbeidspartner følger vi deg hele veien fra start til mål, helt fra husdrømmen kun er en sped spire, til du står klar til å starte på livet i ditt nye hjem. Vil du vite mer om byggeprosessen? La oss lose deg trygt gjennom det hele, steg for steg.

Foto: Talgø Tradbo

Slik er byggeprosessen steg for steg

1. Bygge – eller ikke bygge?

Du har så vidt turt å tenke tanken. Hadde det ikke vært moro … Mange går med en husdrøm i magen, og det kan være lurt å gå noen ekstra runder med seg selv, før man hiver seg uti på dypt vann. Start aller først med en ordentlig gjennomgang av økonomien. Hva er en realistisk og oppnåelig kostnadsramme for deg? Bruk også god tid på å finne ut hvilke behov du har, nå og i fremtiden. Slik kan vi enklere rådgi deg med tanke på hvilke husmodeller og tilpasninger som kan være aktuelle for deg.

2. Tomt og hustype – hva passer for oss?

Du har bestemt deg. Nå blir det hus – og drømmetomten er kjøpt! Da er det på tide å starte prosessen med å finne riktig hus. Vi blir gjerne med deg på tomtebefaring, slik at vi sammen finner et hus som passer perfekt til tomten, både med tanke på areal, plassering på tomt og omgivelsene (solforhold etc.).

Trenger du inspirasjon til hus? Vi er forhandler av Norgeshus, men tegner også tilpassede hus, dersom du skulle ønske det. Nå er det viktig at magefølelsen er 100% riktig – både med tanke på tomt og hustype.

Les mer om ulike hustyper her – fra standardmodell til eget design

3. Tilbud – hva sier tallenes tale?

Vi kan gi deg et kjapt prisoverslag på de fleste husmodeller, slik at du raskt får avklart om modellene du vurderer er i tråd med eget budsjett. Husk også at budsjettet skal romme mer enn selve huset (f.eks. tomt, grunn- og murarbeid, elektriker, rørlegger, interiør – og gjerne litt utomhus), så unngår du leie overraskelser undervegs.

Når du har bestemt deg for husmodell starter jobben med gjennomgang og justering av tegninger, tilpasninger av leveranse og utarbeidelse av endelig priskalkyle. Vi anbefaler at du leser den standard leveransebeskrivelsen nøye, og noterer alle ønsker om endringer. Det er nemlig lurt å få inn alle justeringer så tidlig som overhodet mulig i prosessen, da tilpasninger sent i prosessen gjerne resulterer i økte kostnader. Det er også mulig å redusere kostnader med egeninnsats, dersom du er av den mer handy typen. Hvor mye er selvsagt helt opp til deg.

Les mer om hva som kan inngå i vår leveranse av hus og hytter

4. Kontraktsmøte – på tide å sette signaturen på papiret?

Det føles alltid litt spesielt å sette seg ned i et kontraktsmøte, for det er en stor tillitserklæring å bli valgt som husleverandør. Vi skal jo tross alt bygge din drømmebolig! I kontraktsmøtet går vi grundig gjennom endelige tegninger, leveringsbeskrivelsen med endringer, avtalt pris og kontrakt. Du får en skriftlig kontrakt som detaljert beskriver hva som inngår, slik at samarbeidet er forutsigbart og trygt for begge parter.

5. Byggesøknad – på tide å få det hele stemplet og godkjent

Før man kan starte med selve husbyggingen må byggesøknaden være godkjent, og denne prosessen tar vi hånd om fra A til Å. Vi samarbeider tett med dere som kunde for å innhente all nødvendig dokumentasjon og alle opplysninger som kreves, og tar oss av kommunikasjon med ev. naboer (nabovarsel) og kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid å få en byggesøknad godkjent, dette gjelder spesielt dersom du søker om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanen.

Når og alle papirer og søknader er godkjente, begynner selve produksjonen av ditt hus. Våre hus leveres som ferdige elementer, eller plassbygges på stedet, alt etter avtale.

6. Oppstartsmøte – er du klar til å sette i gang?

Nå begynner det å ligne på noe! Så snart byggesøknaden er godkjent hos kommunen vil vi møtes til et oppstartsmøte for å presentere fremdriftsplanen for byggingen. I dette møtet vil dere også møte byggelederen, som vil være den ansvarlige for at selve byggingen går riktig for seg. Er det behov for ekstra avklaringer er dette tidspunktet for å gjøre det. Underveis i selve byggeprosessen er det også naturlig at det avtales ytterligere møter ved behov.

Sikkert som banken

Før byggestart må du levere sikkerhet for betaling fra bank eller annen kredittinstitusjon. Snakk med din bank om byggelån, så hjelper de deg med dette. Husk at du også kan undersøke om du kvalifiserer til gunstig husbanklån.

7. Bygg reis deg – huset tar endelig form!

Så var dagen endelig her, og byggeprosessen blir med ett mer håndgripelig. Nå skal det straks komme opp et hus på drømmetomten, og det blir en spennende periode der mye skjer fra uke til uke. Det er byggelederen som koordinerer og sikrer at alle oppgaver blir utført i tråd med fremdriftsplanen. Har du spørsmål underveis i byggeprosessen, er byggelederen den du må henvende deg til, og den som sørger for at kommunikasjonen flyter godt.

a. Grunn- og murarbeid

Hvem som skal utføre grunn- og murarbeid er helt opp til deg. Ønsker du å ta ansvar for denne delen selv, anbefaler vi deg å bruke tid på å finne et godkjent firma du har tillit til, dersom du ikke har kompetanse til å løse det på egenhånd. Husk at en grunnmur krever stor grad av nøyaktighet, og danner grunnlaget for et problemfritt hus.

Grunn- og murarbeid er i utgangspunktet ikke inkludert i våre leveranser, men skulle det være ønskelig kan vi tilby støping av plate i enkelte regioner. Tomtegraving, støping av plate, fremføring av vann og kloakk, samt veg og parkering må ferdigstilles før vi starter på vårt arbeid.

b. Råbygg

Når råbygget endelig tar form er det lettere å se drømmen for ditt indre øye! Velger du ferdig oppsatt råbygg er montering av elementene, samt all øvrig ferdigstilling utvendig inkludert i prisen fra oss.

c. Innvendig arbeid

Hva som inngår av innvendige arbeider fremgår av standard leveransebeskrivelse, og her kan du legge til eller trekke fra, alt etter eget ønske om egeninnsats. Det er først når de innvendige arbeidene avsluttes at huset er 100% ferdig og klart til bruk.

8. Overlevering – klar til å vri om nøkkelen i døra?

Endelig! Drømmehuset er ferdig!

Når arbeidene på huset er fullført vil vi møtes for å se på huset og gå gjennom hva som har blitt gjort. Det er viktig for oss at huset vi leverer fra oss er i tråd med det vi har avtalt. Skulle dere finne feil eller avvik dokumenteres disse skriftlig, og det avtales en frist for utbedringer.

Når huset er endelig godkjent og dere har overtatt nøklene overtar dere det fulle ansvaret for boligen. Vær oppmerksom på at du etter overlevering har en garantiperiode på fem år fra overtagelse. Det er en ekstra trygghet for deg som kunde, så kan du heller senke skuldrene og nyte ditt nye hus.

9. 1 års befaring – om noe skulle dukke opp

1 år har gått, og dere har fått bo dere inn i huset og blitt kjent med området. Vi tar på nytt turen innom, for å høre om huset leverer i tråd med forventningene. Noen ganger kan det dukke opp feil og mangler etter ettårsbefaringen, og du har selvsagt krav på at disse også rettes opp. For oss er det viktig at du er 100% fornøyd med vårt produkt – og hele vegen frem mot målet.

Interessert i hus fra oss i Talgø Bygg / Talgø Tradbo?

Kontakt oss her