Elementhus fra Talgø Bygg

Totalentreprenør | Talgø Agrobygg

Vi kan håndtere totalprosjekt på bolig og mindre næringsbygg.

Talgø Agrobygg kan gå inn som totalentreprenør på byggeprosjekter innen bolig og mindre næringsbygg. Med én kontraktspart å forholde seg til, overlater du som kunde ansvar for både prosjektering og utførende arbeid til oss. Vi knytter til oss dyktige lokale partnere tilpasset det enkelte prosjekt.

Der Talgø Agrobygg håndterer et totalprosjekt får du som byggherre én aktør å forholde deg til, lettere oversikt over kostnader og fremdrift, samt en mindre krevende oppfølgingsjobb.

Norgeshus // Lunda

Har du et stort eller lite oppdrag på gang? Kontakt oss for gratis befaring, pristilbud og en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg!

Hvorfor velge MøreRoyal?

  • Minimalt vedlikehold

    MøreRoyal er ferdig behandlede materialer klare til bruk, og krever lite og enkelt vedlikehold over tid

  • Kun det beste er godt nok

    For å bli et MøreRoyal-produkt må materialet gjennom egne sorteringskrav for å sikre god kvalitet

  • Garanti mot råte

    Trelast som er vedlikeholdt og montert etter anvisning er dekket av en 50 års garanti